Zakładka „DXCC w Polsce” została opracowana dla krótkofalowców uczestniczących w programie DXCC lub zainteresowanych osiągnięciami polskich krótkofalowców w tym współzawodnictwie. W kolejnych zakładkach rozwijalnego menu przedstawiono osiągnięcia stacji polskich w poszczególnych klasyfikacjach programu DXCC wg stanu na dzień podany w danej tabeli.

  • MIXED – zawiera wykaz polskich stacji ujętych w tabeli „ARRL DXCC – Mixed” zamieszczonej na stronie http://www.arrl.org/dxcc-standings. Jest to dyplom do którego zaliczają się zweryfikowane łączności przeprowadzone dowolnymi emisjami z co najmniej 100 podmiotami wykazanymi w „ARRL DXCC List”. Zaliczane są połączenia przeprowadzone od 15 listopada 1945 roku;
  • PHONE – zawiera wykaz stacji SP, które zweryfikowały łączności emisjami fonicznymi z co najmniej 100 podmiotami wykazanymi w „ARRL DXCC List”i aplikowały na dyplom „ARRL DXCC – Phone”. Zaliczane są połączenia przeprowadzone od 15 listopada 1945 roku;
  • CW – zawiera odpowiednio wykaz stacji SP, które zweryfikowały łączności emisją CW z co najmniej 100 podmiotami wykazanymi w „ARRL DXCC List”. Zaliczane są połączenia przeprowadzone od 1 stycznia 1975 roku;
  • DIGITAL – zawiera wykaz stacji SP, które zweryfikowały łączności emisjami cyfrowymi z co najmniej 100 podmiotami wykazanymi w „ARRL DXCC List”. Łączności mogą zawierać QSO używające dowolnych/wszystkich trybów cyfrowych, w dowolnej kombinacji (z wyjątkiem CW) od 15 listopada 1945. Tryby cyfrowe obejmują FT4, FT8, RTTY, PSK-31, JT65, itd. oraz dowolne tryby, które są tylko do odczytu maszynowego, oraz wszelkie te, które wykorzystują technologię komputerowej karty dźwiękowej, z wyjątkiem głosu cyfrowego, który jest zaliczany do Phone;
  • SATELLITE – zawiera wykaz stacji SP, które zweryfikowały łączności satelitarne z co najmniej 100 podmiotami wykazanymi w „ARRL DXCC List”. Zaliczane są połączenia przeprowadzone od 1 marca 1965 roku;
  • HONOR ROLL – zawiera wykaz polskich stacji ujętych w tabeli „ARRL DXCC – Honor Roll” i posiadającymi zweryfikowane łączności z minimum 331 aktualnymi podmiotami wykazanymi w „ARRL DXCC LIST – CURRENT ENTITIES”. Stacje posiadające QSOs z 340 aktualnymi podmiotami posiadają tytuł #1 Honor Roll. Zamieszczona tabela zawiera wykazy Honor Roll: mixed, phone, CW i digital;
  • CHALLENGE – zawiera wykaz polskich stacji ujętych w tabeli „ARRL DXCC – DXCC Challenge”. W wykazie DXCC Challenge zamieszczane są znaki uczestników programu DXCC posiadających potwierdzenie co najmniej 1000 punktów pasmowych DXCC na dowolnych pasmach amatorskich od 160 do 6 metrów (z wyjątkiem 60 metrów).
  • PASMOWO – zawiera wykaz polskich stacji ujętych w poszczególnych tabelach pasmowych stronie http://www.arrl.org/dxcc-standings.

Tabele umożliwiają sortowanie zestawień w poszczególnych kolumnach. Możliwe jest również filtrowanie wg różnych kryteriów np. po znaku – wystarczy w okienku „Szukaj:” wpisać znak operatora.

Zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w programie dyplomowym DXCC poprzez aktualizację osiągnięć lub zgłoszenie swoich osiągnięć po raz pierwszy.

Na podstawie strony http://www.arrl.org/dxcc-standings opracował
Leszek SP6CIK

Uwagi proszę nadsyłać przez formularz znajdujący się w zakładce „Kontakt”.