Strona została opracowana dla krótkofalowców zajmujących się dx-ingiem i zainteresowanych jego historią w Polsce, a w szczególności wypraw organizowanych przez polskich krótkofalowców. Zawiera ona wykaz radiowych aktywności zagranicznych, które były typowymi wyprawami dx-owymi i aktywnościami podczas wyjazdów służbowych czy wakacyjnych. Ogółem strona zawiera wykaz 1038 różnego rodzaju aktywności radiowych poza granicami Polski począwszy od 1957 roku.

Wykaz ujęto w oddzielnych tabelach ujmujących wyprawy i aktywności, znajdujących się pod zakładkami w górnej części strony:

  • MIĘDZYNARODOWE – zawiera wyprawy międzynarodowe, w których udział brali również polscy operatorzy;
  • ZESPOŁOWE – zawiera wyprawy na których większość operatorów stanowili Polacy;
  • JEDNOOSOBOWE – zawiera wyprawy i pozostałe aktywności, podczas których operatorzy pracowali pod indywidualnym znakiem;
  • IOTA – zawiera zebrane dane z trzech powyższych tabel, lecz aktywności zawierają numer IOTA i nazwę wyspy;
  • NIEKOMPLETNE – zawiera aktywności, które nie posiadają zebranych podstawowych danych dot. aktywności chociażby liczby przeprowadzonych łączności.

Tabele umożliwiają sortowanie zestawień w poszczególnych kolumnach. Objaśnienia nazw kolumn znajdują się pod tabelami. Możliwe jest również filtrowanie wg różnych kryteriów np. po znaku, nazwie podmiotu czy roku – wystarczy w okienku „Szukaj:” wpisać np. znak operatora.

Autor opracowania liczy na uzupełnienie danych o aktywnościach, szczególnie zawartych w tabeli NIEKOMPLETNE lub dodanie aktywności, których nie ma w żadnym z zestawień. Uwagi i uzupełnienia proszę nadsyłać przez formularz znajdujący się w zakładce „Kontakt”.

Autor opracowania serdecznie dziękuje za pomoc w opracowaniu Januszowi SP9FIH, Tomkowi SP5UAF oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy wypełnili przesłane do nich tabele, a nawet uzupełnili je o wspomnienia z wypraw, w których brali udział.

QSL jednej z pierwszych polskich wypraw na Spitsbergen